Click here to Download MyLang App

ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಕತೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ದನಿ !

ಇಲ್ಲಿರುವ ಚೆಂದ ಚೆಂದದ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವೋ ಅದನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದನಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ 7975447453 ನಂಬರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮಾಡಿ or mystory@mylang.in ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಕತೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ದನಿ! - ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಚಯ