Click here to Download MyLang App

ಓದುಗರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

Based on 2747 reviews
91%
(2509)
6%
(155)
2%
(45)
0%
(8)
1%
(30)
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ...

ಸರಳ

ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.

ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಥೆಯಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ವಾಸ್ತವ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. Thank you myLang.

Superb story!!!!

Enlightening story, very good narration!!! 🙏🙏

ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಪುಸ್ತಕ ತಲುಪಿಲ್ಲ

Deaddiction from gadgets, very nice

ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಅನುಭವ

Good msg

Katheya sarosha thumba chenagidhe.. Odhidhavaru katheya arthavanu adhbutha vagi thilisidhare..

Good message. Beautiful story . Thanks to writer and Sindu . Will looking forward to this kind of stories.

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

ಈ ತರಹದ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ..

Reading is very clear. Good voice modulation. Story too unveils nicely.

Background music while narrating is good. But, during pauses can be better.

ಕಥನ ಕವನಗಳು (ಇಬುಕ್)
ಸಂಜಯ್ ಕೆ ಸಂಜಯ್ ಕೆ
ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ

ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಿರಾ ನೀವು

ಈ ಆಡಿಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಅನುಬವ ನೀಡುತ್ತೆ

ಈ ಆಡಿಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಅನುಬವ ನೀಡುತ್ತೆ. ಶೆಟ್ರು‌ ಇನ್ನೂ ಬರಿರಿ

ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿದೆ

ಚೆಂದದ ಕತೆಗೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ದನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Amazing voice and story mam 🥰☺

ಆ ಒಂದು ದಿನ (ಆಡಿಯೋಕತೆ)
ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು
ಕತೆ ಮನಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ಒಳ್ಳೆಯ ಕತೆ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಆಶ್ರಮ ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ದುಃಖ್ಖದ ಸಗತಿ.
ಓದಿದವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ವನಿ ಅದ್ಭುತ ವಾಗಿದೆ. A. Jayaraj. Jain