ಸಂಗ್ರಹ: ತೇಜಸ್ವಿ

ಕನ್ನಡದ ಎರಡು ತಲೆಮಾರಿನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಲೇಖಕ ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈಗ ಓದಿ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲೇ !


 

38 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಕರ್ವಾಲೊ
  ಕರ್ವಾಲೊ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕರ್ವಾಲೊ (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ಕರ್ವಾಲೊ (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 199.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 199.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್‌
  ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್‌
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು (ಭಾಗ 1) ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನ ನರಭಕ್ಷಕ
  ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು (ಭಾಗ 1) ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನ ನರಭಕ್ಷಕ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 69.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 69.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಅಬಚೂರಿನ ಪೋಸ್ಟಾಫೀಸು
  ಅಬಚೂರಿನ ಪೋಸ್ಟಾಫೀಸು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು
  ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 299.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 299.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪಾಕಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕತೆಗಳು
  ಪಾಕಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕತೆಗಳು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹುಲಿಯೂರಿನ ಸರಹದ್ದು ನಿಗೂಢ ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ವರೂಪ
  ಹುಲಿಯೂರಿನ ಸರಹದ್ದು ನಿಗೂಢ ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ವರೂಪ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು
  ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 199.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 199.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಲಿಂಕ್‌
  ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಲಿಂಕ್‌
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ. ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪರಿಸರದ ಕಥೆ
  ಪರಿಸರದ ಕಥೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸಹಜ ಕೃಷಿ
  ಸಹಜ ಕೃಷಿ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 55.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 55.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು (ಭಾಗ 2) ಪೆದ್ದಚೆರುವಿನ ರಾಕ್ಷಸ
  ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು (ಭಾಗ 2) ಪೆದ್ದಚೆರುವಿನ ರಾಕ್ಷಸ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 69.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 69.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಅಲೆಮಾರಿಯ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ಮಹಾನದಿ ನೈಲ್
  ಅಲೆಮಾರಿಯ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ಮಹಾನದಿ ನೈಲ್
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ. ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 105.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 105.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ
  ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು (ಭಾಗ 3) ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯ ಕುರ್ಕ
  ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು (ಭಾಗ 3) ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯ ಕುರ್ಕ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 69.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 69.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವಿಮರ್ಶೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ
  ವಿಮರ್ಶೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕಿರಗೂರಿನ ಗಯ್ಯಾಳಿಗಳು
  ಕಿರಗೂರಿನ ಗಯ್ಯಾಳಿಗಳು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು (ಭಾಗ 4) ಮುನಿಶಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿ ಚಿರತೆ
  ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು (ಭಾಗ 4) ಮುನಿಶಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿ ಚಿರತೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 69.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 69.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಮತ್ತು ಯಮಳ ಪ್ರಶ್ನೆ
  ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಮತ್ತು ಯಮಳ ಪ್ರಶ್ನೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕಾಡು ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯ
  ಕಾಡು ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು
  ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ. ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ
  ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗದ ಭಯಾನಕ ನರಭಕ್ಷಕ
  ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗದ ಭಯಾನಕ ನರಭಕ್ಷಕ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್‌ ಸಾಸರ್‍ಸ್(1)
  ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್‌ ಸಾಸರ್‍ಸ್(1)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ. ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡದ ಹಾದಿ
  ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡದ ಹಾದಿ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್‌ ಸಾಸರ್‍ಸ್(2)
  ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್‌ ಸಾಸರ್‍ಸ್(2)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ. ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹುಡುಕಾಟ (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 1)
  ಹುಡುಕಾಟ (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 1)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ ದ್ವೀಪಗಳು (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 3)
  ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ ದ್ವೀಪಗಳು (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 3)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ದೇಶವಿದೇಶ - 4 (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 12)
  ದೇಶವಿದೇಶ - 4 (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 12)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ದೇಶವಿದೇಶ - 1 (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 9)
  ದೇಶವಿದೇಶ - 1 (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 9)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಮಹಾ ಪಲಾಯನ (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 14)
  ಮಹಾ ಪಲಾಯನ (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 14)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ನೆರೆಹೊರೆಯ ಗೆಳೆಯರು (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 5)
  ನೆರೆಹೊರೆಯ ಗೆಳೆಯರು (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 5)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಜೀವನ ಸಂಗ್ರಾಮ (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 2)
  ಜೀವನ ಸಂಗ್ರಾಮ (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 2)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ದೇಶವಿದೇಶ - 3 (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 11)
  ದೇಶವಿದೇಶ - 3 (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 11)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ದೇಶವಿದೇಶ - 2 (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 10)
  ದೇಶವಿದೇಶ - 2 (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 10)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವಿಸ್ಮಯ ವಿಶ್ವ - 1 (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 13)
  ವಿಸ್ಮಯ ವಿಶ್ವ - 1 (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 13)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಚಂದ್ರನ ಚೂರು (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 4)
  ಚಂದ್ರನ ಚೂರು (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 4)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ