ಸಂಗ್ರಹ: Rs 200 ಮೇಲೆ

9 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ತೇಜೋ ತುಂಗಭದ್ರಾ
  ತೇಜೋ ತುಂಗಭದ್ರಾ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ವಸುಧೇಂದ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 239.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 239.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು
  ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 299.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 299.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಂಪರೆ
  ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಂಪರೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್. ಕೆ. ಅರುಣಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 249.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 249.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ರೆಬೆಲ್ ಸುಲ್ತಾನರು
  ರೆಬೆಲ್ ಸುಲ್ತಾನರು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಂಯುಕ್ತಾ ಪುಲಿಗಲ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 249.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 249.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಇತಿಹಾಸ
  ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಇತಿಹಾಸ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ|| ಎಚ್‌. ಎಸ್‌. ಗೋಪಾಲ ರಾವ್‌
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 250.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 250.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ನನ್ನ ತೇಜಸ್ವಿ
  ನನ್ನ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 249.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 249.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಯು.ಆರ್‌. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಕಥಾಗುಚ್ಛ
  ಯು.ಆರ್‌. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಕಥಾಗುಚ್ಛ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಯು.ಆರ್‌. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 240.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 240.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಬಂಡೂಲ
  ಬಂಡೂಲ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ರಾಜ್ಯಶ್ರೀ ಕುಳಮರ್ವ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 249.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 249.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಶಕ್ತಿ - ಶಾರದೆಯ ಮೇಳ
  ಶಕ್ತಿ - ಶಾರದೆಯ ಮೇಳ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಿ.ಆರ್‌. ನಾಗರಾಜ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 210.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 210.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ