ಕನ್ನಡ ಇಬುಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿ, ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲೇ!

ಸಂಗ್ರಹ: ಕತೆಗಳು

ಕತೆ, ಸಣ್ಣಕತೆ, ಅತಿಸಣ್ಣ ಕತೆ ಮುಂತಾದ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು
95 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಪುಟ್ಕತೆಗಳು ಭಾಗ -2
  ಪುಟ್ಕತೆಗಳು ಭಾಗ -2
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮದಭಾವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 39.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 39.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪುಟ್ಕತೆಗಳು ಭಾಗ -1
  ಪುಟ್ಕತೆಗಳು ಭಾಗ -1
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮದಭಾವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 39.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 39.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಡಿಲೀಟ್ (ಆಡಿಯೋ)
  ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಡಿಲೀಟ್ (ಆಡಿಯೋ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ. ಅಜಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಹರೀಶಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಡಿಲೀಟ್
  ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಡಿಲೀಟ್
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ. ಅಜಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಹರೀಶಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 59.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 59.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕೆರೆಯಂಗಳದ ನವಾಬ
  ಕೆರೆಯಂಗಳದ ನವಾಬ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಶಿ.ಜು.ಪಾಶ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನು
  ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್. ದಿವಾಕರ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವೈದೇಹಿ ಧ್ವನಿ - ಆಯ್ದ ಕತೆ ಕವನಗಳ ಕೇಳು ಪುಸ್ತಕ(ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ವೈದೇಹಿ ಧ್ವನಿ - ಆಯ್ದ ಕತೆ ಕವನಗಳ ಕೇಳು ಪುಸ್ತಕ(ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ವೈದೇಹಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 199.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 199.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪುಟ್ಟ ಪಾದದ ಗುರುತು
  ಪುಟ್ಟ ಪಾದದ ಗುರುತು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸುನಂದಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ನಿರವಯವ
  ನಿರವಯವ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ನಾಗರಾಜ ವಸ್ತಾರೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 79.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 79.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಮೊದಲ ಮಳೆಯ ಮಣ್ಣು
  ಮೊದಲ ಮಳೆಯ ಮಣ್ಣು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕಣಾದ ರಾಘವ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಮಡಿಲು
  ಮಡಿಲು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ನಾಗರಾಜ ವಸ್ತಾರೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 15.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 15.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೆಚಪ್(ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೆಚಪ್(ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ. ಅಜಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಹರೀಶಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕಾಲಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಲುದಾರಿ
  ಕಾಲಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಲುದಾರಿ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸುಮಂಗಲಾ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಅಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ
  ಅಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ರಮೇಶ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್‌ ಮಂಜೇಶ್ವರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 69.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 69.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಜುಮುರು ಮಳೆ
  ಜುಮುರು ಮಳೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸುಮಂಗಲಾ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ರಹಸ್ಯಾಯನ
  ರಹಸ್ಯಾಯನ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ನಾಗೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಿ.ಎಸ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ರಾಯಭಾಗದ ರಹಸ್ಯ ರಾತ್ರಿ(ಆಡಿಯೋ)
  ರಾಯಭಾಗದ ರಹಸ್ಯ ರಾತ್ರಿ(ಆಡಿಯೋ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಜೋಗಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕೊರೋನಾ‌ (ಕರುಣಾಜನಕ ಕತೆಗಳು)
  ಕೊರೋನಾ‌ (ಕರುಣಾಜನಕ ಕತೆಗಳು)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ. ಶರಣು ಹುಲ್ಲೂರು
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೆಚಪ್
  ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೆಚಪ್
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ. ಅಜಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಹರೀಶಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 59.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 59.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹಕೂನ ಮಟಾಟ
  ಹಕೂನ ಮಟಾಟ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ನಾಗರಾಜ ವಸ್ತಾರೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಗೋಡೆಗೆ ಬರೆದ ನವಿಲು
  ಗೋಡೆಗೆ ಬರೆದ ನವಿಲು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಂದೀಪ ನಾಯಕ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಮಾಯಾ ಕೋಲಾಹಲ
  ಮಾಯಾ ಕೋಲಾಹಲ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಮೌನೇಶ ಬಡಿಗೇರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 59.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 59.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕಾರಂತಜ್ಜನಿಗೊಂದು ಪತ್ರ
  ಕಾರಂತಜ್ಜನಿಗೊಂದು ಪತ್ರ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 59.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 59.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಈ ಕತೆಗಳ ಸಹವಾಸವೇ ಸಾಕು
  ಈ ಕತೆಗಳ ಸಹವಾಸವೇ ಸಾಕು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಲಕ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಆಟಿಕೆ
  ಆಟಿಕೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಕಂಬಾರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 59.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 59.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ದಹನ
  ದಹನ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸೇತೂರಾಮ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಉಘೇ ಉಘೇ
  ಉಘೇ ಉಘೇ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸತೀಶ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ದಿನಚರಿಯ ಕಡೇ ಪುಟದಿಂದ....
  ದಿನಚರಿಯ ಕಡೇ ಪುಟದಿಂದ....
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಜಯಶ್ರೀ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಚಿತ್ರಗುಪ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
  ಚಿತ್ರಗುಪ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಜಯಶ್ರೀ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ನಾವಲ್ಲ
  ನಾವಲ್ಲ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸೇತುರಾಮ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 88.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 88.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹಸಿರು ತೋರಣ - VK ಯುಗಾದಿ ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2020 - ಟಾಪ್ 25 ಕಥೆಗಳು
  ಹಸಿರು ತೋರಣ - VK ಯುಗಾದಿ ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2020 - ಟಾಪ್ 25 ಕಥೆಗಳು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಬಂಡೂಲ
  ಬಂಡೂಲ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ರಾಜ್ಯಶ್ರೀ ಕುಳಮರ್ವ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 249.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 249.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಧೂಪದ ಮಕ್ಕಳು
  ಧೂಪದ ಮಕ್ಕಳು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸ್ವಾಮಿ ಪೊನ್ನಾಚಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 89.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 89.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ
  ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸುಮಂಗಲಾ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 79.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 79.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಮಣ್ಣು
  ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಮಣ್ಣು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾದಾಮಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ನಾಳೆ ಬಾ
  ನಾಳೆ ಬಾ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಜೋಗಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 88.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 88.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ದೇವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ
  ದೇವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾವಲಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಗಾಳಿಗೆ ಮೆತ್ತಿದ ಬಣ್ಣ
  ಗಾಳಿಗೆ ಮೆತ್ತಿದ ಬಣ್ಣ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕರ್ಕಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಗೊಜ್ಜವಲಕ್ಕಿ
  ಗೊಜ್ಜವಲಕ್ಕಿ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಪ್ರಶಾಂತ ಆಡೂರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 79.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 79.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕೇಪಿನ ಡಬ್ಬಿ
  ಕೇಪಿನ ಡಬ್ಬಿ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್ ಶೇವ್ಕಾರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 79.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 79.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ