Click here to Download MyLang App

ಸಂಗ್ರಹ: ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ

22 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಬೈಗುಳ (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ಬೈಗುಳ (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳ ಓದು (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ, ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳ ಓದು (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್), vachana,  C.P. Nagaraja, basaveshwara, basavannana vachanagalu, basavanna vachanagalu, Basavanna Vachana, basavanna, basavanana vachana, basava,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸರ್ವಜ್ಞನ ಓದು (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ, ಸರ್ವಜ್ಞನ ಓದು (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್),  sarvagnya, Sarvagna Odu (Audio Book), sarvagna,  C.P. Nagaraja,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳ ಓದು (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ, ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳ ಓದು (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್),  C.P. Nagaraja, Allamana Vachanagala Odu (Audio Book),
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಮುದ್ದೆ ಗಂಟು (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ, ಮುದ್ದೆ ಗಂಟು (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್), Mudde Gantu, C.P. Nagaraja,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಏಳು ನಾಟಕಗಳು (ಇಬುಕ್)
  ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ, ಏಳು ನಾಟಕಗಳು, Elu Naatakagalu, C.P. Nagaraja,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವಚನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಸಾಲುಗಳ ಓದು - ಭಾಗ 1 (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ, ವಚನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಸಾಲುಗಳ ಓದು (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್),  Vacanadinda Ayda Salugala Odu,  C.P. Nagaraja, Vacanadinda Aida Salugala Odu ,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಶಿವಶರಣ ಶರಣೆಯರ ವಚನಗಳ ಓದು (ಇಬುಕ್)
  ಶಿವಶರಣ ಶರಣೆಯರ ವಚನಗಳ ಓದು (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವಚನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಸಾಲುಗಳ ಓದು - ಭಾಗ 2 (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ, ವಚನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಸಾಲುಗಳ ಓದು (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್),  Vacanadinda Ayda Salugala Odu,  C.P. Nagaraja, Vacanadinda Aida Salugala Odu ,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಅಂಬೆ (ಇಬುಕ್)
  ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ,  ಅಂಬೆ, C.P. Nagaraja, Ambe,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹೆಣದ ಹಣ (ಇಬುಕ್)
  ಹೆಣದ ಹಣ, ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ,  HenadaHana, C.P. Nagaraja,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಅಂಗಿಬಟ್ಟೆ (ಇಬುಕ್)
  ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ,  ಅಂಗಿಬಟ್ಟೆ, C.P. Nagaraja, AngiBatte,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪಂಪ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  Pampa Bharata, ಪಂಪ ಭಾರತ (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್), ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ,  C.P. Nagaraja,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕುವೆಂಪು ಕವನಗಳ ಓದು (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  Kuvempu Kavanagala oodu, ಕುವೆಂಪು ಕವನಗಳ ಓದು, ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ,  C.P. Nagaraja,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹಾವು (ಇಬುಕ್)
  ಹಾವು, ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ,  Havu, C.P. Nagaraja,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಭಾಗೀರಥಿ (ಇಬುಕ್)
  ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ, ಭಾಗೀರಥಿ,  C.P. Nagaraja, Bhagirathi,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ...ಎಚ್ಚರಿಕೆ (ಇಬುಕ್)
  ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ,  ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ...ಎಚ್ಚರಿಕೆ, KallariddareEcharike, C.P. Nagaraja,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ (ಇಬುಕ್)
  ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ,  ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ, OnduRupayi, C.P. Nagaraja,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಶಿವಶರಣ ಶರಣೆಯರ ವಚನಗಳ ಓದು-2 (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ, ಶಿವಶರಣ ಶರಣೆಯರ ವಚನಗಳ ಓದು-2 (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್), ಶಿವಶರಣ ಶರಣೆಯರ ವಚನಗಳ ಓದು, Shiva Sharana Sharaneyara Vachanagala Oodu (Audio Book), Shiva Sharana Sharaneyara Vachanagala Oodu, C.P. Nagaraja,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಶಿವಶರಣ ಶರಣೆಯರ ವಚನಗಳ ಓದು-1 (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ, ಶಿವಶರಣ ಶರಣೆಯರ ವಚನಗಳ ಓದು-1 (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್), ಶಿವಶರಣ ಶರಣೆಯರ ವಚನಗಳ ಓದು,  Shiva Sharana Sharaneyara Vachanagala Oodu (Audio Book), Shiva Sharana Sharaneyara Vachanagala Oodu, C.P. Nagaraja,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಮಾದೇಗೌಡ (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  Made gowda, ಮಾದೇಗೌಡ (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್), ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ,  C.P. Nagaraja,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಬಂದೀಗೌಡರು (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  bandegowdaru, Bandi Gowdaru, ಬಂದೀಗೌಡರು (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್), ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ,  C.P. Nagaraja,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ