Click here to update your Android app (for exciting upcoming features!)

ಸಂಗ್ರಹ: ನಾನ್-ಫಿಕ್ಷನ್

187 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಕೂರ್ಗ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್
  ಕೂರ್ಗ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಮೇಜರ್| ಡಾ| ಕುಶ್ವಂತ್ ಕೋಳಿಬೈಲು (ನಿ)
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅದ್ಭುತಗಳು
  ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅದ್ಭುತಗಳು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಜೀವಜಾಲ
  ಜೀವಜಾಲ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪನ್‌ ಪನ್‌ ಸಂತ
  ಪನ್‌ ಪನ್‌ ಸಂತ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪ್ಯಾಟಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 39.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 39.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ದಾವ್ ದ ಜಿಂಗ್
  ದಾವ್ ದ ಜಿಂಗ್
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಯು.ಆರ್‌. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ದಿವ್ಯ
  ದಿವ್ಯ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಯು.ಆರ್‌. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹೊಸ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪರಿಭಾಷೆಗಳು
  ಹೊಸ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪರಿಭಾಷೆಗಳು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ವಿನಯ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಶೀಶ್ ನಂದಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 145.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 145.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಇನ್ನೂ ಒಂದು
  ಇನ್ನೂ ಒಂದು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ವಿವೇಕ ಶಾನಭಾಗ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕುವೆಂಪುಗೆ ಪುಟ್ಟ ಕನ್ನಡಿ
  ಕುವೆಂಪುಗೆ ಪುಟ್ಟ ಕನ್ನಡಿ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 50.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 50.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು
  ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸೇತುಬಂಧನ
  ಸೇತುಬಂಧನ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ರಿಕ್ತ ರಂಗಭೂಮಿ
  ರಿಕ್ತ ರಂಗಭೂಮಿ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಟಿ.ಪಿ. ಅಶೋಕ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 50.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 50.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಶಕ್ತಿ - ಶಾರದೆಯ ಮೇಳ
  ಶಕ್ತಿ - ಶಾರದೆಯ ಮೇಳ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಿ.ಆರ್‌. ನಾಗರಾಜ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 210.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 210.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮುಖಾಂತರ
  ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮುಖಾಂತರ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಮಾವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣು
  ಮಾವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಒಂದು ಬದಿ ಕಡಲು
  ಒಂದು ಬದಿ ಕಡಲು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ವಿವೇಕ ಶಾನಭಾಗ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 160.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 160.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ವಾಙ್ಮಯ
  ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ವಾಙ್ಮಯ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಟಿ.ಪಿ. ಅಶೋಕ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 130.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 130.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವೈದೇಹಿ ಕಥನ
  ವೈದೇಹಿ ಕಥನ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಟಿ.ಪಿ. ಅಶೋಕ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ದೇಶಭಾಷೆ
  ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ದೇಶಭಾಷೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 130.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 130.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವೈದೇಹಿ ಅವರ ಆಯ್ದ ಕವಿತೆಗಳು
  ವೈದೇಹಿ ಅವರ ಆಯ್ದ ಕವಿತೆಗಳು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ವೈದೇಹಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪ್ರತಿಭೆಯ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ
  ಪ್ರತಿಭೆಯ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಎಪಿಕ್ ರಂಗಭೂಮಿ
  ಎಪಿಕ್ ರಂಗಭೂಮಿ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸ್ವಯಂವರಲೋಕ
  ಸ್ವಯಂವರಲೋಕ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 55.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 55.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ತೇಜಸ್ವಿ ಕಥನ
  ತೇಜಸ್ವಿ ಕಥನ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಟಿ.ಪಿ. ಅಶೋಕ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸಂಗೀತ ಸಂವಾದ
  ಸಂಗೀತ ಸಂವಾದ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ವೈದೇಹಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕಥನ ಕುತೂಹಲ
  ಕಥನ ಕುತೂಹಲ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಂ.ಎಸ್. ಶ್ರೀರಾಮ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಶಂಕರ ವಿಹಾರ: ಆಧುನಿಕನೊಬ್ಬನ ಅದ್ವೈತ ಯಾತ್ರೆ
  ಶಂಕರ ವಿಹಾರ: ಆಧುನಿಕನೊಬ್ಬನ ಅದ್ವೈತ ಯಾತ್ರೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವಿಮರ್ಶೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ
  ವಿಮರ್ಶೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸಹಜ ಕೃಷಿ
  ಸಹಜ ಕೃಷಿ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 55.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 55.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು
  ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 299.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 299.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು
  ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 199.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 199.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಮತ್ತು ಯಮಳ ಪ್ರಶ್ನೆ
  ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಮತ್ತು ಯಮಳ ಪ್ರಶ್ನೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಚಿತ್ರದ ಕುದುರೆ
  ಚಿತ್ರದ ಕುದುರೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 160.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 160.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಜೊಲಾಂಟಾ
  ಜೊಲಾಂಟಾ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಪಲ್ಲವಿ ಇಡೂರು
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಅಂತಃಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು
  ಅಂತಃಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 145.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 145.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರ ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು
  ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರ ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಟಿ.ಪಿ. ಅಶೋಕ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಮಾತುಕತೆ ಹತ್ತು ಸಮಸ್ತರ ಜೊತೆ
  ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಮಾತುಕತೆ ಹತ್ತು ಸಮಸ್ತರ ಜೊತೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಚ್‌ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಸೋಮಯಾಜಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಇದು ಯಾವ ಸೀಮೆಯ ಚರಿತ್ರೆ?
  ಇದು ಯಾವ ಸೀಮೆಯ ಚರಿತ್ರೆ?
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಜೆ.ಟಿ.ಸತೀಶ್‌
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 175.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 175.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಅಮೃತ ಮತ್ತು ಗರುಡ
  ಅಮೃತ ಮತ್ತು ಗರುಡ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಿ.ಆರ್‌. ನಾಗರಾಜ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಶೈವಪ್ರತಿಭೆ
  ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಶೈವಪ್ರತಿಭೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಿ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ