ಕನ್ನಡ ಇಬುಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿ, ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲೇ!

ಒಂದೊಂದು ನೆನಪಿಗೂ

ಒಂದೊಂದು ನೆನಪಿಗೂ

e-book
ಪಬ್ಲಿಶರ್
ಎಸ್ ದಿವಾಕರ್
ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
Rs. 99.00
ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
Rs. 99.00
ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 

GET FREE SAMPLE

ಬರಹಗಾರರು: ಎಸ್ ದಿವಾಕರ್

ಹಿರಿಯ ಕತೆಗಾರ, ವಿಮರ್ಶಕರಾದ ಎಸ್.ದಿವಾಕರ್ ಅವರ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನ ಈ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 36 ಪ್ರಬಂಧಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಕನ್ನಡದ ಕಾದಂಬರಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೇ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೊಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸಂಗೀತ, ಲೈಬ್ರರಿ, ಗಾಂಧೀಜಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು, ಕಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಆಳವಾದ ವಿಷಯದ ಹರವೂ ಇದೆ.