Click here to update your Android app (for exciting upcoming features!)

ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆಯಿಂದ ರಾಮರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ

ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆಯಿಂದ ರಾಮರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ

e-book
ಪಬ್ಲಿಶರ್
ಎಸ್ ದಿವಾಕರ್
ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
Rs. 99.00
ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
Rs. 99.00
ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 

GET FREE SAMPLE

ಬರಹಗಾರರು: ಎಸ್ ದಿವಾಕರ್

ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಕತೆಗಾರ, ವಿಮರ್ಶಕ ಎಸ್.ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಹದಿನೆಂಟು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಸದೆನಿಸುವ ವಿಷಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬರಹಗಳಿಗಿವೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ: https://vijaykarnataka.com/lavalavk/weekly-magazine/books/-/articleshow/12572111.cms