Click here to Download MyLang App

ತಾರಾಬಾಯಿಯ ಪತ್ರ

ತಾರಾಬಾಯಿಯ ಪತ್ರ

e-book
ಪಬ್ಲಿಶರ್
ಎಂ. ಆರ್. ದತ್ತಾತ್ರಿ
ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
Rs. 99.00
ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
Rs. 99.00
ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
Share to get a 10% discount code now!

GET FREE SAMPLE

 

ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಛಂದ ಪುಸ್ತಕ

Publisher: Chanda pusthaka

 

ಬರಹಗಾರರು: ಎಂ. ಆರ್. ದತ್ತಾತ್ರಿ

ಎಂ. ಆರ್. ದತ್ತಾತ್ರಿಯವರ ಮೂರನೆಯ ಕಾದಂಬರಿ. ಈ ಕೃತಿಗೆ ಮಾಸ್ತಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬಹುಮಾನ ದೊರಕಿದೆ.