ಕನ್ನಡ ಇಬುಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿ, ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲೇ!

ತಾರಾಬಾಯಿಯ ಪತ್ರ

ತಾರಾಬಾಯಿಯ ಪತ್ರ

e-book
ಪಬ್ಲಿಶರ್
ಎಂ. ಆರ್. ದತ್ತಾತ್ರಿ
ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
Rs. 99.00
ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
Rs. 99.00
ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 

GET FREE SAMPLE

ಬರಹಗಾರರು: ಎಂ. ಆರ್. ದತ್ತಾತ್ರಿ

ಎಂ. ಆರ್. ದತ್ತಾತ್ರಿಯವರ ಮೂರನೆಯ ಕಾದಂಬರಿ. ಈ ಕೃತಿಗೆ ಮಾಸ್ತಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬಹುಮಾನ ದೊರಕಿದೆ.