ಕನ್ನಡ ಇಬುಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿ, ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲೇ!

ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ

ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ

e-book
ಪಬ್ಲಿಶರ್
ಎಂ. ಆರ್. ದತ್ತಾತ್ರಿ
ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
Rs. 79.00
ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
Rs. 79.00
ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 

GET FREE SAMPLE

ಬರಹಗಾರರು: ಎಂ. ಆರ್. ದತ್ತಾತ್ರಿ

ಎಂ.ಆರ್. ದತ್ತಾತ್ರಿಯವರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾವೆರಡನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಬರೆದ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನಗಳಿವು.