Click here to Download MyLang App

ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ

ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ

e-book
ಪಬ್ಲಿಶರ್
ಎಂ. ಆರ್. ದತ್ತಾತ್ರಿ
ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
Rs. 79.00
ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
Rs. 79.00
ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
Share to get a 10% discount code now!

GET FREE SAMPLE

 

ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಛಂದ ಪುಸ್ತಕ

Publisher: Chanda pusthaka

 

ಬರಹಗಾರರು: ಎಂ. ಆರ್. ದತ್ತಾತ್ರಿ

ಎಂ.ಆರ್. ದತ್ತಾತ್ರಿಯವರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾವೆರಡನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಬರೆದ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನಗಳಿವು.