Click here to Download MyLang App

ತಂದೆತಾಯಿ ದೇವರಲ್ಲ

ತಂದೆತಾಯಿ ದೇವರಲ್ಲ

e-book
ಪಬ್ಲಿಶರ್
ಜೋಗಿ
ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
Rs. 108.00
ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
Rs. 108.00
ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
Share to get a 10% discount code now!

GET FREE SAMPLE

ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಸಾವಣ್ಣ

Publisher: Sawanna

 

ಬರಹಗಾರರು: ಜೋಗಿ

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಏಕಾಂಗಿ. ನೀನು ಅಸಹಾಯಕ. ನೀನು ತಬ್ಬಲಿ. ನೀನು ಒಂಟಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವುದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕು ತೋರುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಜವಾಬ್ದಾರ ! ಯಾಕೆಂದರೆ, ದೇವರು ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ !!

ತಂದೆ ತಾಯಿ ದೇವರಲ್ಲ