Click here to Download MyLang App

ಸಂಗ್ರಹ: ರಷ್ಯಾದ ವೋಲ್ಗಾದಿಂದ ಗಂಗೆಯವರೆಗಿನ 8000 ವರ್ಷಗಳ ಕತೆ!

ರಷ್ಯದ ವೋಲ್ಗಾದಿಂದ, ಭಾರತದ ಗಂಗೆಯ ತನಕ ನೆಲೆಸಿರುವ ಜನಾಂಗಗಳ ಏಳು-ಬೀಳು, ಸಂತಸ-ಸಂಕಟ, ವಿರಹ-ಮಿಲನಗಳ ಜೀವಂತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಚಿತ್ರಣ "ವೋಲ್ಗಾ ಗಂಗಾ" ಆಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. 
5 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ವೋಲ್ಗಾ ಗಂಗಾ ಭಾಗ - 1 (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ವೋಲ್ಗಾ ಗಂಗಾ ,Rahul Sankrityayan,ರಾಹುಲ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನ,  ಬಿ.ಎಂ. ಶರ್ಮ,  Volga Ganga Audio, Sharma, olga ganga audiobook,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಬಿ.ಎಂ. ಶರ್ಮ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವೋಲ್ಗಾ ಗಂಗಾ ಭಾಗ - 2 (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ವೋಲ್ಗಾ ಗಂಗಾ ,Rahul Sankrityayan,ರಾಹುಲ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನ,  ಬಿ.ಎಂ. ಶರ್ಮ,  Volga Ganga Audio, Sharma, olga ganga audiobook,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಬಿ.ಎಂ. ಶರ್ಮ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವೋಲ್ಗಾ ಗಂಗಾ ಭಾಗ - 3 (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ವೋಲ್ಗಾ ಗಂಗಾ ,Rahul Sankrityayan,  ಬಿ.ಎಂ. ಶರ್ಮ,  Volga Ganga Audio, Sharma, olga ganga audiobook,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಬಿ.ಎಂ. ಶರ್ಮ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವೋಲ್ಗಾ ಗಂಗಾ ಭಾಗ - 4 (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ವೋಲ್ಗಾ ಗಂಗಾ ,Rahul Sankrityayan,ರಾಹುಲ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನ,  ಬಿ.ಎಂ. ಶರ್ಮ,  Volga Ganga Audio, Sharma, olga ganga audiobook,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಬಿ.ಎಂ. ಶರ್ಮ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವೋಲ್ಗಾ ಗಂಗಾ ಭಾಗ-1 (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ವೋಲ್ಗಾ ಗಂಗಾ ,Rahul Sankrityayan,ರಾಹುಲ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನ,  ಬಿ.ಎಂ. ಶರ್ಮ,  Volga Ganga Audio, Sharma, olga ganga audiobook,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಬಿ.ಎಂ. ಶರ್ಮ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 0.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ