Click here to Download MyLang App

ಸಂಗ್ರಹ: S L ಭೈರಪ್ಪ

ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಹಲವಾರು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಓದಿ.
24 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಮತದಾನ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಮತದಾನ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 215.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 215.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಜಲಪಾತ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಜಲಪಾತ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 190.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 190.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ತಂತು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ತಂತು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 975.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 975.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ನಿರಾಕರಣ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ನಿರಾಕರಣ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 240.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 240.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕವಲು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಕವಲು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 460.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 460.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಮಂದ್ರ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಮಂದ್ರ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 685.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 685.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಅನ್ವೇಷಣ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಅನ್ವೇಷಣ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ನಾಯಿ ನೆರಳು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ನಾಯಿ ನೆರಳು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 180.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 180.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಯಾನ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಯಾನ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 230.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 230.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ನೆಲೆ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ನೆಲೆ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 180.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 180.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಗ್ರಹಣ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಗ್ರಹಣ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ದೂರ ಸರಿದರು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ದೂರ ಸರಿದರು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 245.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 245.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ತಬ್ಬಲಿಯು ನೀನಾದೆ ಮಗನೆ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ತಬ್ಬಲಿಯು ನೀನಾದೆ ಮಗನೆ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 375.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 375.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಅಂಚು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಅಂಚು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 375.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 375.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಉತ್ತರಕಾಂಡ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಉತ್ತರಕಾಂಡ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 395.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 395.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸಾಕ್ಷಿ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಸಾಕ್ಷಿ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 385.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 385.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ದಾಟು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ದಾಟು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 495.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 495.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವಂಶವೃಕ್ಷ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ವಂಶವೃಕ್ಷ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 455.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 455.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 325.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 325.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸಾರ್ಥ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಸಾರ್ಥ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 300.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 300.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಧರ್ಮಶ್ರೀ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಧರ್ಮಶ್ರೀ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 285.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 285.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಭಿತ್ತಿ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಭಿತ್ತಿ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 610.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 610.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಗೃಹಭಂಗ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಗೃಹಭಂಗ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 470.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 470.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪರ್ವ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪರ್ವ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 795.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 795.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ