ಕನ್ನಡ ಇಬುಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿ, ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲೇ!

ಸಂಗ್ರಹ: Rs 50 ಒಳಗೆ

23 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಕಥಾ ಜಗತ್ತು - 1
  ಕಥಾ ಜಗತ್ತು - 1
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್ ದಿವಾಕರ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕಥಾ ಜಗತ್ತು - 5
  ಕಥಾ ಜಗತ್ತು - 5
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್ ದಿವಾಕರ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕಥಾ ಜಗತ್ತು - 4
  ಕಥಾ ಜಗತ್ತು - 4
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್ ದಿವಾಕರ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕಥಾ ಜಗತ್ತು - 3
  ಕಥಾ ಜಗತ್ತು - 3
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್ ದಿವಾಕರ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕಥಾ ಜಗತ್ತು - 2
  ಕಥಾ ಜಗತ್ತು - 2
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್ ದಿವಾಕರ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಶತಕಂಪಿನೀ
  ಶತಕಂಪಿನೀ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಗುರುರಾಜ್ ಕೊಡ್ಕಣಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಲಾಲಿಪಾಪು ಚೀಪು ಚೀಪು
  ಲಾಲಿಪಾಪು ಚೀಪು ಚೀಪು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಚ್. ಡುಂಡಿರಾಜ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • BLR ಝಿರೋ
  BLR ಝಿರೋ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸುಚೇತಾ ಗೌತಮ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಈ ಕತೆಗಳ ಸಹವಾಸವೇ ಸಾಕು
  ಈ ಕತೆಗಳ ಸಹವಾಸವೇ ಸಾಕು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಲಕ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ನನ್ನ'ಅಣ' ಮೈಸೂರು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ
  ನನ್ನ'ಅಣ' ಮೈಸೂರು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸುನೀತಾ ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ʻಠ್ಠಾ..ʼ
  ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ʻಠ್ಠಾ..ʼ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಿದ್ರಾಮ್ ಪಾಟೀಲ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಬೈನರಿ
  ಬೈನರಿ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸುಚೇತಾ ಗೌತಮ್‌
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪಾರಿವಾಳಗಳು
  ಪಾರಿವಾಳಗಳು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ವಿಠಲ್ ಶೆಣೈ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 47.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 47.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ರಾಗಿಮುದ್ದೆ
  ರಾಗಿಮುದ್ದೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ರಘುನಾಥ ಚ.ಹ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಗೋಡೆಗೆ ಬರೆದ ನವಿಲು
  ಗೋಡೆಗೆ ಬರೆದ ನವಿಲು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಂದೀಪ ನಾಯಕ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಮದ್ಯಸಾರ
  ಮದ್ಯಸಾರ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಪಾರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 29.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 29.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪುಟ್ಟ ಪಾದದ ಗುರುತು
  ಪುಟ್ಟ ಪಾದದ ಗುರುತು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸುನಂದಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹಿಮಜಾಲ
  ಹಿಮಜಾಲ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ನಾಗೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಿ.ಎಸ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪಂಡಿತ
  ಪಂಡಿತ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಶಿವಾನಂದ ಪಂಡಿತ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ರಹಸ್ಯಾಯನ
  ರಹಸ್ಯಾಯನ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ನಾಗೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಿ.ಎಸ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ
  ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಯು ಎಂ ಶ್ರೀಧರ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಮಡಿಲು
  ಮಡಿಲು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ನಾಗರಾಜ ವಸ್ತಾರೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 15.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 15.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಉಘೇ ಉಘೇ
  ಉಘೇ ಉಘೇ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸತೀಶ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ