Click here to Download MyLang App

ಸಂಗ್ರಹ: Rs 200 ಮೇಲೆ

271 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ವೈದೇಹಿ ಕಥಾಗುಚ್ಛ (ಇಬುಕ್)
  ವೈದೇಹಿ ಕಥಾಗುಚ್ಛ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ವೈದೇಹಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 290.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 290.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೋಸಲೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಿಂದ ಸಂಪುಟ 3 (ಇಬುಕ್)
  ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಿಂದ ಸಂಪುಟ 3 (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ|| ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 250.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 250.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಿಂದ ಸಂಪುಟ 2 (ಇಬುಕ್)
  ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಿಂದ ಸಂಪುಟ 2 (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ|| ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 250.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 250.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಿಂದ ಸಂಪುಟ 1 (ಇಬುಕ್)
  ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಿಂದ ಸಂಪುಟ 1 (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ|| ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 250.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 250.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಅನಾಮದಾಸನ ಕಡತ: ಅಥ ರೈಕ್ವ ಆಖ್ಯಾನ (ಇಬುಕ್)
  ಅನಾಮದಾಸನ ಕಡತ: ಅಥ ರೈಕ್ವ ಆಖ್ಯಾನ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಮ. ಸು. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 360.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 360.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾತವಾಹನ ಯುಗ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾತವಾಹನ ಯುಗ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಪ್ರೊ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತೆಲಗಾವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 240.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 240.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕೋಳೂರು ಶಂಕರ ಕವಿಯ ಮಾಧವಾಂಕ ಚರಿತೆ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಕೋಳೂರು ಶಂಕರ ಕವಿಯ ಮಾಧವಾಂಕ ಚರಿತೆ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ. ಎಫ್. ಟಿ. ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 360.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 360.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಪರಿಚಯ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಪರಿಚಯ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ. ಕೂ. ಸ. ಅಪರ್ಣ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 300.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 300.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯ ಪತ್ನಿ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯ ಪತ್ನಿ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ರಾಹು
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕಾಲೇಜು ರಂಗ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಕಾಲೇಜು ರಂಗ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್. ಸ್ವಾಮಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 210.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 210.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ. ಆರ್. ಶೇಷಶಾಸ್ತ್ರಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 800.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 800.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪರ್ದಾ & ಪಾಲಿಗಮಿ (ಇಬುಕ್)
  ಪರ್ದಾ & ಪಾಲಿಗಮಿ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಇಕ್ಬಾಲುನ್ನೀಸಾ ಹುಸೇನ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 206.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 206.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ವಾಙ್ಮಯ ವೃತ್ತಾಂತ (ಇಬುಕ್)
  ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ವಾಙ್ಮಯ ವೃತ್ತಾಂತ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಬಿ. ಮಾಲಿನಿ ಮಲ್ಯ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 240.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 240.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ರಾಜಕೀಯದ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಡುವು (ಇಬುಕ್)
  ರಾಜಕೀಯದ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಡುವು (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 240.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 240.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಂಗೆಯ ಸಾವಿರ ತೊರೆಗಳು (ಇಬುಕ್)
  ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಂಗೆಯ ಸಾವಿರ ತೊರೆಗಳು (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎನ್.ಪಿ. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ರಾವ್‌
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 275.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 275.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಥೆಗಳು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಥೆಗಳು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 220.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 220.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹಿಂದು ಧರ್ಮ: ಹಿಂದು-ಇಂದು (ಇಬುಕ್)
  ಹಿಂದು ಧರ್ಮ: ಹಿಂದು-ಇಂದು (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಂ.ವ್ಹಿ. ನಾಡಕರ್ಣಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 365.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 365.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಜೀವ ಕೊಡಲೇ? ಚಹ ಕುಡಿಯಲೇ? (ಇಬುಕ್)
  ಜೀವ ಕೊಡಲೇ? ಚಹ ಕುಡಿಯಲೇ? (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರು
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 320.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 320.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ರಂ. ಶ್ರೀ. ಮುಗಳಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 210.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 210.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • Furrows in a Field The Unexplored Life of H.D. Deve Gowda (Print Book)
  Furrows in a Field The Unexplored Life of H.D. Deve Gowda (Print Book)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  Sugata Srinivasaraju
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 799.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 699.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ರಿಚ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಪೂರ್ ಡ್ಯಾಡ್ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ರಿಚ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಪೂರ್ ಡ್ಯಾಡ್ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಶಿವಾನಂದ ಬೇಕಲ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 399.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 399.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಕಥೆಗಳು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಕಥೆಗಳು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಿ.ಎನ್ ಶ್ರೀ ನಾಥ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 250.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 250.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವಿವೇಚನೆಯ ಅಂಚಿನೆಡೆಗೆ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ವಿವೇಚನೆಯ ಅಂಚಿನೆಡೆಗೆ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ. ಉಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 390.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 390.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಮಹಾದರ್ಶನ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಮಹಾದರ್ಶನ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ದೇವುಡು
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 250.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 250.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಆ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಆ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಕೆ ಎಸ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 650.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 650.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಮತದಾನ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಮತದಾನ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 215.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 215.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಯಾನ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಯಾನ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 230.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 230.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ. ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 216.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 216.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಶಾಂತಲಾ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಶಾಂತಲಾ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ವಿ. ಅಯ್ಯರ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 375.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 375.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಚ್. ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 500.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 500.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪೆರುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪೆರುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ನೇಮಿಚಂದ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 225.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 225.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ದಿವ್ಯಸುಳಿ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ದಿವ್ಯಸುಳಿ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶಯ್ಯ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 330.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 330.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ರತ್ನ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ರತ್ನ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶಯ್ಯ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 350.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 350.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಶಿಲಾಕುಲ ವಲಸೆ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಶಿಲಾಕುಲ ವಲಸೆ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶಯ್ಯ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 225.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 225.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಬಳ್ಳಿಕಾಳ ಬೆಳ್ಳಿ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಬಳ್ಳಿಕಾಳ ಬೆಳ್ಳಿ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶಯ್ಯ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 225.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 225.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಬುದ್ಧಚರಣ (ಲಲಿತ ಛಂದೋಲಯದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ) (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಬುದ್ಧಚರಣ (ಲಲಿತ ಛಂದೋಲಯದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ) (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 350.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 350.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಒಂದು ಕನಸಿನ ಪಯಣ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಒಂದು ಕನಸಿನ ಪಯಣ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ನೇಮಿಚಂದ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 350.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 350.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಗಜಾನನ ಶರ್ಮಾ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 395.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 395.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಮರೆತು ಹೋದ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಜಯನಗರ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಮರೆತು ಹೋದ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಜಯನಗರ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸದಾನಂದ ಕನವಳ್ಳಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 350.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 350.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ