ಸಂಗ್ರಹ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಮೈಲ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓದಬಹುದು !
6 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಹುಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ - 1
  ಹುಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ - 1
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅನುಷ್ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು, ಸಾವಿರ ನೆನಪು…
  ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು, ಸಾವಿರ ನೆನಪು…
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಗುರುರಾಜ ಕೊಡ್ಕಣಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 59.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 59.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು
  ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಬೈನರಿ
  ಬೈನರಿ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸುಚೇತಾ ಗೌತಮ್‌
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕಳ್ಬೆಟ್ಟದ ದರೋಡೆಕೋರರು
  ಕಳ್ಬೆಟ್ಟದ ದರೋಡೆಕೋರರು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅನುಷ್ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್
  ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸುಚೇತಾ ಗೌತಮ್‌
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 59.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 59.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ