ಕನ್ನಡ ಇಬುಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿ, ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲೇ!

ಸಂಗ್ರಹ: ನಗೆ ಬರಹಗಳು

7 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಅಳ್ಳಿಟ್ಟು ಪ್ರಹಸನಗಳು
  ಅಳ್ಳಿಟ್ಟು ಪ್ರಹಸನಗಳು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಆಡೂರ್‌
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಐಟಿ ತಿಮ್ಮ
  ಐಟಿ ತಿಮ್ಮ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ನರೇಶ್ ಭಟ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 59.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 59.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ನಕ್ಕವ ಗೆದ್ದವ
  ನಕ್ಕವ ಗೆದ್ದವ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸಾವಣ್ಣ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್‌
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 135.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 135.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ನಕ್ಕರೆ ಅಕ್ಕರೆ
  ನಕ್ಕರೆ ಅಕ್ಕರೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಪ್ರಾಣೇಶ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 135.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 135.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಂಚ್ ಪಕ್ವಾನ್ನ
  ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಂಚ್ ಪಕ್ವಾನ್ನ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಪ್ರಾಣೇಶ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪ್ರಪಂಚ
  ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪ್ರಪಂಚ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಪ್ರಾಣೇಶ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 135.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 135.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಯಣ
  ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಯಣ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಪ್ರಾಣೇಶ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 135.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 135.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ