Click here to Download MyLang App

ಸಂಗ್ರಹ: ಪ್ರದೀಪ ಕೆಂಜಿಗೆ

ಕಾಡು, ಪರಿಸರ, ಪ್ರವಾಸದ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಓದಿನ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಹಲವು ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ ಪ್ರದೀಪ ಕೆಂಜಿಗೆ ಅವರ ಒಂಬತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಈಗ ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಲ್ಯಾಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಿದ್ದರೂ !
12 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಪ್ಯಾಪಿಲಾನ್‌-1 (ಇಬುಕ್)
  ಪ್ಯಾಪಿಲಾನ್‌-1 (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ. ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ ಕೆಂಜಿಗೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪ್ಯಾಪಿಲಾನ್‌-2 (ಇಬುಕ್)
  ಪ್ಯಾಪಿಲಾನ್‌-2 (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ. ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ ಕೆಂಜಿಗೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವಿಸ್ಮಯ - 1 (ಇಬುಕ್)
  ವಿಸ್ಮಯ - 1 (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ. ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ ಕೆಂಜಿಗೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಅದ್ಭುತ ಯಾನ (ಇಬುಕ್)
  ಅದ್ಭುತ ಯಾನ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಪ್ರದೀಪ ಕೆಂಜಿಗೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪ್ಯಾಪಿಲಾನ್‌-3 (ಇಬುಕ್)
  ಪ್ಯಾಪಿಲಾನ್‌-3 (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಪ್ರದೀಪ ಕೆಂಜಿಗೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್‌ (ಇಬುಕ್)
  ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್‌ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಪ್ರದೀಪ ಕೆಂಜಿಗೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 65.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವಿಸ್ಮಯ - 3 (ಇಬುಕ್)
  ವಿಸ್ಮಯ - 3 (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ. ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ ಕೆಂಜಿಗೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವಿಸ್ಮಯ - 2 (ಇಬುಕ್)
  ವಿಸ್ಮಯ - 2 (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ. ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ ಕೆಂಜಿಗೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹೆಬ್ಬಾವಿನೊಡನೆ ಹೋರಾಟ (ಇಬುಕ್)
  ಹೆಬ್ಬಾವಿನೊಡನೆ ಹೋರಾಟ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಪ್ರದೀಪ ಕೆಂಜಿಗೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪ್ಯಾಪಿಲಾನ್ (1) (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪ್ಯಾಪಿಲಾನ್ (1) (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ. ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ ಕೆಂಜಿಗೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 162.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 162.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪ್ಯಾಪಿಲಾನ್ (3) (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪ್ಯಾಪಿಲಾನ್ (3) (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಪ್ರದೀಪ ಕೆಂಜಿಗೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 162.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 162.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪ್ಯಾಪಿಲಾನ್ (2) (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪ್ಯಾಪಿಲಾನ್ (2) (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ. ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ ಕೆಂಜಿಗೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 162.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 162.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ