Click here to Download MyLang App

ಸಂಗ್ರಹ: ದೆವ್ವದ ಕತೆಗಳು ! Horror Stories

ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ದೆವ್ವಗಳ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವೇ?
6 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ರಾಯಭಾಗದ ರಹಸ್ಯ ರಾತ್ರಿ (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ರಾಯಭಾಗದ ರಹಸ್ಯ ರಾತ್ರಿ (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಜೋಗಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಶತಕಂಪಿನೀ (ಇಬುಕ್)
  ಶತಕಂಪಿನೀ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಗುರುರಾಜ ಕೊಡ್ಕಣಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 49.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹಾಂಟೆಡ್‌ ಹೊಸಮನೆ (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ಹಾಂಟೆಡ್‌ ಹೊಸಮನೆ (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ರಮೇಶ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್‌ ಮಂಜೇಶ್ವರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ರಾಯಭಾಗದ ರಹಸ್ಯ ರಾತ್ರಿ (ಇಬುಕ್)
  ರಾಯಭಾಗದ ರಹಸ್ಯ ರಾತ್ರಿ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಜೋಗಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 79.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 79.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ನಾಳೆ ಬಾ (ಇಬುಕ್)
  ನಾಳೆ ಬಾ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಜೋಗಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 88.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 88.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹಾಂಟೆಡ್‌ ಹೊಸಮನೆ (ಇಬುಕ್)
  ಹಾಂಟೆಡ್‌ ಹೊಸಮನೆ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ರಮೇಶ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್‌ ಮಂಜೇಶ್ವರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ