Click here to Download MyLang App

ಸಂಗ್ರಹ: ಅಹೋರಾತ್ರ

ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕ ಅಹೋರಾತ್ರ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈಗ ಮೈಲ್ಯಾಂಗ್  ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿಂದ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ!
7 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಮೂರ್ಖನ ಮಾತುಗಳು (ಇಬುಕ್)
  ಮೂರ್ಖನ ಮಾತುಗಳು (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಹೋರಾತ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 135.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 135.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ತೃಣಮಾತ್ರ (ಇಬುಕ್)
  ತೃಣಮಾತ್ರ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಹೋರಾತ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ತಿರುಳು (ಇಬುಕ್)
  ತಿರುಳು (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಹೋರಾತ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಒಳಗನ್ನಡಿ (ಇಬುಕ್)
  ಒಳಗನ್ನಡಿ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಹೋರಾತ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹತ್ತು ನಾಕು ಮೆಟ್ಟಿಲು (ಇಬುಕ್)
  ಹತ್ತು ನಾಕು ಮೆಟ್ಟಿಲು (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಹೋರಾತ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 179.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 179.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಏಳು (ಇಬುಕ್)
  ಏಳು (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಹೋರಾತ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಮೂರ್ಖನ ಮಾತುಗಳು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಮೂರ್ಖನ ಮಾತುಗಳು (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಹೋರಾತ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ