Click here to Download MyLang App

ಸಂಗ್ರಹ: ಅಹೋರಾತ್ರ

ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕ ಅಹೋರಾತ್ರ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈಗ ಮೈಲ್ಯಾಂಗ್  ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿಂದ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ!
6 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಮೂರ್ಖನ ಮಾತುಗಳು
  ಮೂರ್ಖನ ಮಾತುಗಳು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಹೋರಾತ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 135.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 135.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ತೃಣಮಾತ್ರ
  ತೃಣಮಾತ್ರ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಹೋರಾತ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ತಿರುಳು
  ತಿರುಳು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಹೋರಾತ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಒಳಗನ್ನಡಿ
  ಒಳಗನ್ನಡಿ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಹೋರಾತ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹತ್ತು ನಾಕು ಮೆಟ್ಟಿಲು
  ಹತ್ತು ನಾಕು ಮೆಟ್ಟಿಲು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಹೋರಾತ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 179.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 179.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಏಳು
  ಏಳು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಹೋರಾತ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ