Click here to Download MyLang App

ಸಂಗ್ರಹ: ಸಂಶೋಧನೆ

4 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಜಾತಿ ಬಂತು ಹೇಗೆ? (ಇಬುಕ್)
  ಜಾತಿ ಬಂತು ಹೇಗೆ? (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಜಿ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 199.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 199.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈನಶಾಸನಗಳು ಸಂಪುಟ 4 (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈನಶಾಸನಗಳು ಸಂಪುಟ 4 (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 800.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 800.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈನಶಾಸನಗಳು ಸಂಪುಟ 5 (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈನಶಾಸನಗಳು ಸಂಪುಟ 5 (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 600.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 600.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ನಗರ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಶೋಧನ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಕ್ರಮ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ನಗರ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಶೋಧನ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಕ್ರಮ (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ. ಕೆ. ಮೋಹನ್‌ಕೃಷ್ಣ ರೈ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 220.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 220.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ