Click here to Download MyLang App

ಸಂಗ್ರಹ: ಮಹಾಕಾವ್ಯ

9 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ (ಇಬುಕ್)
  ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ,  ಕುವೆಂಪು, Sri Ramayana Darshanam, shree ramayanam dharshanam, shree ramayanadarshanam, shree ramayanaam dharshanam, shree ramayana darshanam, shree ramayana darhanam, raamayana, raamayaana, kuvempu,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕುವೆಂಪು
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 391.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 391.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ನಾಗಚಂದ್ರನ ರಾಮಚಂದ್ರಚರಿತಪುರಾಣ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ಬಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ,  ನಾಗಚಂದ್ರನ ರಾಮಚಂದ್ರಚರಿತಪುರಾಣ ಪ್ರವೇಶ,, Nagachandrana Ramachandra Charitha Purana, B.R. Venkataramana Aithala,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಬಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕರ್ಣಾಟಭಾರತ ಕಥಾ ಮಂಜರಿ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ಡಾ| ಜಿ.ಎಸ್‌. ಭಟ್, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕರ್ಣಾಟಭಾರತ ಕಥಾ ಮಂಜರಿ ಪ್ರವೇಶ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, Kumaravyasa,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ| ಜಿ.ಎಸ್‌. ಭಟ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ರಾಘವಾಂಕನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ರಾಘವಾಂಕನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರವೇಶ,  ಡಾ. ಜಿ.ಎಸ್. ಭಟ್, Raghavankana Harischandra Kaavya Pravesha, Harischandra Kaavya by Raghavanka, Dr. G.S. Bhat,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ. ಜಿ.ಎಸ್. ಭಟ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಪ್ರವೇಶ, ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ,  Shivakotyaachaaryana Vaddaaraadhane Pravesha, Shivakotyaachaarya,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪಂಪನ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನವಿಜಯ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ಪಂಪನ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನವಿಜಯ ಪ್ರವೇಶ, ಪಂಪ, ಕೆ.ಜಿ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ, Pampana Vikramaarjuna Vijaya Pravesha, pampa,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಜಿ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧ ಪ್ರವೇಶ,  ಕೆ.ಜಿ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ, Rannana Gadhaayuddha Pravesha,  K.G. Mahabaleshwara,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಜಿ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಜನ್ನನ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ಬಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ,  ಜನ್ನನ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ಪ್ರವೇಶ, ಜನ್ನ, Yashodhara Charite Pravesha, B.R. Venkataramana Aithala,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಬಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಪ್ರವೇಶ, ಬಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ,  jaimuni barata, jaimini bharata, Jaimini Bhaarata Pravesha, B.R. Venkataramana Aithala,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಬಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ