Click here to Download MyLang App

ಸಂಗ್ರಹ: ಮಹಾಕಾವ್ಯ

11 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ (ಇಬುಕ್)
  ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕುವೆಂಪು
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 391.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 391.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕರ್ಣಾಟಭಾರತ ಕಥಾ ಮಂಜರಿ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕರ್ಣಾಟಭಾರತ ಕಥಾ ಮಂಜರಿ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ| ಜಿ.ಎಸ್‌. ಭಟ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ನಾಗಚಂದ್ರನ ರಾಮಚಂದ್ರಚರಿತಪುರಾಣ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ನಾಗಚಂದ್ರನ ರಾಮಚಂದ್ರಚರಿತಪುರಾಣ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಬಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ರಾಘವಾಂಕನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ರಾಘವಾಂಕನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ. ಜಿ.ಎಸ್. ಭಟ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಜಿ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಬುದ್ಧಚರಣ (ಲಲಿತ ಛಂದೋಲಯದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ) (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಬುದ್ಧಚರಣ (ಲಲಿತ ಛಂದೋಲಯದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ) (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 350.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 350.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪಂಪನ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನವಿಜಯ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ಪಂಪನ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನವಿಜಯ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಜಿ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಜನ್ನನ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ಜನ್ನನ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಬಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತ ಸಂಪುಟ 1 ರಿಂದ 4 (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತ ಸಂಪುಟ 1 ರಿಂದ 4 (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಜಿ.ಎನ್. ರಂಗನಾಥರಾವ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 1,300.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 1,300.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಪ್ರವೇಶ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಬಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ