ಕನ್ನಡ ಇಬುಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿ, ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲೇ!

ಸಂಗ್ರಹ: ಪ್ರೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಶಂಕರ್

2 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಓ ಹೆನ್ರಿ ಕಥೆಗಳು(ಆಡಿಯೋ)
  ಓ ಹೆನ್ರಿ ಕಥೆಗಳು(ಆಡಿಯೋ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಪ್ರೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಶಂಕರ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಓ ಹೆನ್ರಿ ಕಥೆಗಳು
  ಓ ಹೆನ್ರಿ ಕಥೆಗಳು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಪ್ರೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಶಂಕರ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 162.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 129.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ