Click here to Download MyLang App

ಸಂಗ್ರಹ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.

15 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಶಂಕರ ವಿಹಾರ: ಆಧುನಿಕನೊಬ್ಬನ ಅದ್ವೈತ ಯಾತ್ರೆ (ಇಬುಕ್)
  ಶಂಕರ ವಿಹಾರ: ಆಧುನಿಕನೊಬ್ಬನ ಅದ್ವೈತ ಯಾತ್ರೆ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಅಂದಿನ ರಾಮನ ಮುಂದಿನ ಕಥೆ (ಇಬುಕ್)
  ಅಂದಿನ ರಾಮನ ಮುಂದಿನ ಕಥೆ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಮೋಡದೊಡನೆ ಮಾತುಕತೆ: ಹೊಸಗಾಲದ ಆಖ್ಯಾನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಮೇತ ಕಾಳಿದಾಸನ ‘ಮೇಘದೂತ’ದ ಕನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದ (ಇಬುಕ್)
  ಮೋಡದೊಡನೆ ಮಾತುಕತೆ: ಹೊಸಗಾಲದ ಆಖ್ಯಾನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಮೇತ ಕಾಳಿದಾಸನ ‘ಮೇಘದೂತ’ದ ಕನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದ (ಇಬುಕ್),ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.,Akshara K.V.,Modadodane Maatukate,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 175.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 175.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ದೇಶಭಾಷೆ (ಇಬುಕ್)
  ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ದೇಶಭಾಷೆ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 130.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 130.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಚಿತ್ರದ ಕುದುರೆ (ಇಬುಕ್)
  ಚಿತ್ರದ ಕುದುರೆ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 160.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 160.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಚೂರಿಕಟ್ಟೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ (ಇಬುಕ್)
  ಚೂರಿಕಟ್ಟೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 50.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 50.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಅಂತಃಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು (ಇಬುಕ್)
  ಅಂತಃಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 145.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 145.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ರಂಗ ಅನ್ವೇಷಣೆ (ಇಬುಕ್)
  ರಂಗ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ., Ranga Anveshane, Akshara K.V.,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವಗತ (ಇಬುಕ್)
  ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವಗತ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 90.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸ್ವಯಂವರಲೋಕ (ಇಬುಕ್)
  ಸ್ವಯಂವರಲೋಕ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 55.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 55.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮುಖಾಂತರ (ಇಬುಕ್)
  ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮುಖಾಂತರ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 120.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಎಪಿಕ್ ರಂಗಭೂಮಿ (ಇಬುಕ್)
  ಎಪಿಕ್ ರಂಗಭೂಮಿ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆ (ಇಬುಕ್)
  ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹದಿಹರಯದ ಹಾಡುಗಳು (ಇಬುಕ್)
  ಹದಿಹರಯದ ಹಾಡುಗಳು, ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ., Hadiharayada Haadugalu, Akshara K.V.,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸೇತುಬಂಧನ (ಇಬುಕ್)
  ಸೇತುಬಂಧನ (ಇಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ