Click here to Download MyLang App

ಸಂಗ್ರಹ: ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್

9 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮನೆ (ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ -1) (ಇಬುಕ್)
  ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್,  ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮನೆ (ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ -1), ಎಸ್‌. ಅನಂತನಾರಾಯಣ, Laura Ingalls Wilder, Dodda Kadinalli Putta Mane (Laura Ingalls -1),  Anantha Narayana. S,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್‌. ಅನಂತನಾರಾಯಣ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮನೆ (ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ -2) (ಇಬುಕ್)
  ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮನೆ (ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ -2), ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್,  ಎಸ್‌. ಅನಂತನಾರಾಯಣ, Laura Ingalls Wilder, Hullugavalinalli Putta Mane (Laura Ingalls -2),  Anantha Narayana. S,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್‌. ಅನಂತನಾರಾಯಣ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಚಳಿಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ (ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ -6) (ಇಬುಕ್)
  ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್,  ಚಳಿಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ (ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ -6), ಎಸ್‌. ಅನಂತನಾರಾಯಣ, Laura Ingalls Wilder, direct publishing, Chaliya Suliyalli (Laura Ingalls -6), Anantha Narayana. S,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್‌. ಅನಂತನಾರಾಯಣ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪ್ಲಮ್‌ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ (ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ -4) (ಇಬುಕ್)
  ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್,  ಪ್ಲಮ್‌ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ (ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ -4), ಎಸ್‌. ಅನಂತನಾರಾಯಣ, Plum Nadiya Teeradalli (Laura Ingalls -4), Laura Ingalls Wilder, direct publishing, Anantha Narayana. S,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್‌. ಅನಂತನಾರಾಯಣ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ರೈತರ ಹುಡುಗ (ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ -3) (ಇಬುಕ್)
  ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್, ರೈತರ ಹುಡುಗ (ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ -3),  ಎಸ್‌. ಅನಂತನಾರಾಯಣ, Ritara Huduga (Laura Ingalls -3), Laura Ingalls Wilder,  Anantha Narayana. S,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್‌. ಅನಂತನಾರಾಯಣ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು (ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ -9) (ಇಬುಕ್)
  ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್, ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು (ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ -9),  ಕೆ.ಪಿ. ಈಶಾನ್ಯೆ, Modala Nalku Varshagalu (Laura Ingalls -9) , Laura Ingalls Wilder, Eshanye K. P.,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ. ಈಶಾನ್ಯೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಆ ಸೊಗಸಿನ ಬಂಗಾರದ ದಿನಗಳು (ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ -8) (ಇಬುಕ್)
  ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್,  ಎಸ್‌. ಅನಂತನಾರಾಯಣ, ಆ ಸೊಗಸಿನ ಬಂಗಾರದ ದಿನಗಳು (ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ -8), Laura Ingalls Wilder,  Anantha Narayana. S, A Sogasina Bangarada Dinagalu (Laura Ingal),
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್‌. ಅನಂತನಾರಾಯಣ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣ (ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ -7) (ಇಬುಕ್)
  ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣ (ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ -7), ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್,  ಎಸ್‌. ಅನಂತನಾರಾಯಣ, Laura Ingalls Wilder, Hullugavalinalli Putta Pattana (Laura Ingalls -7),  Anantha Narayana. S,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್‌. ಅನಂತನಾರಾಯಣ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸಿಲ್ವರ್‌ಲೇಕ್‌ ದಡದಲ್ಲಿ (ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ -5) (ಇಬುಕ್)
  ಸಿಲ್ವರ್‌ಲೇಕ್‌ ದಡದಲ್ಲಿ (ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ -5), ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್,  ಎಸ್‌. ಅನಂತನಾರಾಯಣ, Silver Lake Dadadalli (Laura Ingalls -5), Laura Ingalls Wilder, direct publishing, Anantha Narayana. S,
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಎಸ್‌. ಅನಂತನಾರಾಯಣ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ