ಕನ್ನಡ ಇಬುಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿ, ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲೇ!

ಸೋತ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಿಟುಕಿಸುವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ

ಸೋತ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಿಟುಕಿಸುವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ

e-book
ಪಬ್ಲಿಶರ್
ಎಸ್ ದಿವಾಕರ್
ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
Rs. 88.00
ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
Rs. 88.00
ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 

GET FREE SAMPLE

ದಿವಾಕರರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನೋದುವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕವಿ ಬೊರಿಸ್ ಪಾಸ್ತರ್ನಾಕನ ಈ ಸಾಲುಗಳು ನೆನಪಾದವು:

ಖಾಲಿ ಬಿಡು ಜಾಗಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ
ಆದರೆ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಲ್ಲ

ಅವರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದವೂ ಪ್ರತಿಮೆಯೂ ಕೃತಕವಾದುದಲ್ಲ. ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಹಿಸುವ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಿಶ್ವದ ಆಧುನಿಕ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗಳವಾದವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

- ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

-- ಕನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

- ನರೇಂದ್ರ ಪೈ

ಪುಟಗಳು: 72


ಈಗ ಓದಿ ಮೈಲ್ಯಾಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲೇ !