ಕನ್ನಡ ಇಬುಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿ, ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲೇ!

ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಅದ್ಭುತ ರಹಸ್ಯ – ಭಾಗ 4

ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಅದ್ಭುತ ರಹಸ್ಯ – ಭಾಗ 4

e-book
ಪಬ್ಲಿಶರ್
ಗಿರಿಮನೆ ಶ್ಯಾಮರಾವ್
ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
Rs. 79.00
ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
Rs. 79.00
ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 

ಜಗತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ನಿಯಮಗಳು! 

ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸರಕಾರೀ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಜಿಲೇಬಿಯ ಸುತ್ತುಗಳಂತೆ ಬೆಸೆಯುತ್ತಾ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಅಂತೆಯೇ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಜ್ಞಾನ. ‘ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಬರುತ್ತದೆ. ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವನ ತಪ್ಪಲ್ಲ; ನಮ್ಮದೇ. ನಾವೆಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದೇವೆಂದುಕೊಂಡರೂ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಜಿ ಮೊನೆಯಷ್ಟೂ ಬದಲಿಸಲಾರೆವು. ನಮಗಿರುವ ಸೀಮಿತ ಶಕ್ತಿ-ಸಾಮಥ್ರ್ಯದಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ; ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ‘ಅವರಿವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ; ಸರಕಾರದ ಕಾನೂನು ಮುರಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂಬಂತಹಾ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಭಾವನೆಯೇ ತಪ್ಪು. ‘ನಮ್ಮ ಸುಖ-ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಕಲಿಯಬೇಕು’ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮಗಳೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ‘ಭಗವಂತನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ದು:ಖ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ವೇದ. ಯಾವುದೆಲ್ಲಾ ಆ ನಿಯಮಗಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬೀಜರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ವೇದವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬದುಕು, ವಿಜ್ಞಾನ, ಜೀವಜಗತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವು ನಮಗೇ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ‘ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳಿವೆ; ನಿಯಮಗಳಿರುವಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕನೂ ಇರುತ್ತಾನೆ’ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬದುಕಿನ ದಾರಿದೀಪವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪುಟಗಳು  : 110