Click here to Download MyLang App

ಸಂಗ್ರಹ: ನೇಮಿಚಂದ್ರ

"ಬದುಕು ಬದಲಿಸಬಹುದು" ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮನ ತಲುಪಿದ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಅವರ ಚೆಂದದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಈಗ ಓದಿ ಮೈಲ್ಯಾಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ದರೂ !
4 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಬದುಕು ಬದಲಿಸಬಹುದು
  ಬದುಕು ಬದಲಿಸಬಹುದು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ನೇಮಿಚಂದ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 140.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 140.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸೋಲೆಂಬುದು ಅಲ್ಪವಿರಾಮ (ಬದುಕು ಬದಲಿಸಬಹುದು - 3)
  ಸೋಲೆಂಬುದು ಅಲ್ಪವಿರಾಮ (ಬದುಕು ಬದಲಿಸಬಹುದು - 3)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ನೇಮಿಚಂದ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸಂತಸ ನನ್ನೆದೆಯ ಹಾಡು ಹಕ್ಕಿ (ಬದುಕು ಬದಲಿಸಬಹುದು - 4)
  ಸಂತಸ ನನ್ನೆದೆಯ ಹಾಡು ಹಕ್ಕಿ (ಬದುಕು ಬದಲಿಸಬಹುದು - 4)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ನೇಮಿಚಂದ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸಾವೇ ಬರುವುದಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಬಾ ! (ಬದುಕು ಬದಲಿಸಬಹುದು - 2 )
  ಸಾವೇ ಬರುವುದಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಬಾ ! (ಬದುಕು ಬದಲಿಸಬಹುದು - 2 )
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ನೇಮಿಚಂದ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ